פורטל הנשים הראשון בישראל
  www.wol.co.il
נש"ר נשים ברשת
יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
 
13:42 (07/01/13)
אילנה כהן
כנסו לבלוגים של נש"ר http://nashimbares het.wordpress.com/
 .
" קאַפֿריסין-ליד" המנון קפריסין באידיש ,נכתב במחנה קפריסין ע"י סבי יצחק פאנר לפליטי השואה שניסו להגיע ארצה וגורשו לקפריסין. ההמנון תורגם לעברית ע"י דב נוי, אשר ביקר במחנה כשליח מהארץ. מוסיקה ד"ר מוניו האקן.
08:18 (14/04/15) אילנה כהן
תגיות: קאפריסין ליד,, יצחק פאנר, המנון קפריסין, אידיש, דב נוי,, מחנה קפריסין, מוניו האקן,

יצחק פּאַנער קאַפֿריסין-ליד איך שיק דיר מײַן בּרכה פֿון צווישן די דראָטן דעם חלום פֿון דורות, מײַן אויסגעבענקט לאַנד. עס וועט נישט דעם שׂונא געלינגען צו שטעלן פֿאַר גליענדער בענקשַפֿט, אַן אײַזערנע וואַנט. איך שיק דיר אַ בּרכה, מײַן קעמפֿנדער ברודער פֿון גלות קאַפֿריסין - אַ גרוס דיר מײַן העלד. - קוק, זע ווי עס רינט דאָ, מײַן טרער הײַנט פֿאַר נחת. - דו הער ווי עס קלאַפּט דאָ, מײַן האַרץ און עס קוועלט. פֿון גלות קאַפֿריסין, דורך דראָטענער וואַנט פֿון טויזנטער הערצער – אַ גרויס דיר מײַן לַנד פֿון ברידער און שוועסטער - פֿון קינדער אין וויג וואָס זינגען דײַן ליד הײַנט פֿון קאַמף און פֿון זיג. ווי פֿייגל באַפֿרייטע, פֿון שטײַגן פֿאַרשפּאַרטע פֿליען הײַנט בּרכות צו דיר מיט געזאַנג. פֿון מזרח און מערב, פֿון דרום און צפון פֿאַרקלינגען די טריט פֿון מיליאָניקן גאַנג. דער שׂונא וועט קיין מאָל ניט קענען פֿאַרלעשן די בענקשאַפֿט פֿון דרות – וואָס האָט זיך צעברענט דער ברויזנדער שטורעם פֿון אַ פֿאָלק, אַ דערוואַטן איז שטאַרקער פֿון צוימען און אײַזערנע ווענט. העברעישע איבערזעצונג: דב נוימן -נוי